Kategorie


Kraj


Poslední přidané produkty

Panasonic MINAS A6V: moderní servomotory i pro DC sítě
Panasonic MINAS A6V: moderní servomotory i pro DC sítě
Vysoký výkon je nyní k dispozici i pro napájecí napětí 24 nebo 48 V DC. Panasonic rozšiřuje svou řadu servomotorů...

Nový spínač Preventa XCSR chrání operátory strojů před vážnými pracovními úrazy
Nový spínač Preventa XCSR chrání operátory strojů před vážnými pracovními úrazy
Zajištění bezpečného a stimulujícího pracovního prostředí patří k hlavním cílům každého výrobního ředitele. N...

Bronkhorst EL-FLOW Prestige
Bronkhorst EL-FLOW Prestige
Nejuniverzálnější průtokoměr nebo regulátor hmotnostního průtoku plynu na teplotním principu, který je na trhu k dostání...

Magnetostrikční snímače polohy pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Magnetostrikční snímače polohy pro prostředí s nebezpečím výbuchu
V rafinériích a petrochemických závodech se v potrubích při dopravě ropy a plynu používají regulační ventily a uzavírací kohouty. ...

Co-act EGP-C první certifikované průmyslové chapadlo pro kolaborativní provoz
Co-act EGP-C první certifikované průmyslové chapadlo pro kolaborativní provoz
Kolaborativní chapadlo SCHUNK Co-act EGP-C je bezpečné již ze své podstaty. Je certifikováno a schváleno pro kolaborativní provoz německou úrazovou...


Podrobnosti o produktu

Simatic WinCC Version 7.2
Simatic WinCC Version 7.2

Simatic WinCC Version 7.2


www produktu: www.siemens.com/wincc


zpětNový SCADA software Simatic WinCC společnosti Siemens ve verzi 7.2, jehož nedílnou součástí je sběr, zobrazení a analýza výrobních dat, přináší nové funkce umožňující vybudování vnitropodnikového informačního systému. Nové volitelné moduly Simatic Process Historian a Simatic Information Server poskytují uživatelům odstupňovanou možnost dlouhodobé archivace provozních dat a nástroje k analýze údajů, resp. tvorbě zpráv při využití webového rozhraní. Oba nové moduly mimo jiné umožňují sbírat a analyzovat údaje a poskytovat zprávy z celého závodu, jež slouží jako podklady k optimalizaci výrobního procesu. Zásadní novinkou v procesu ovládání je rovněž možnost použití více prstů najednou.

Nový software Simatic WinCC Version 7.2 umožňuje uživatelům vytvářet mnohem rozsáhlejší systémy typu SCADA (Supervizory Control and Data Acquisititon) než doposud. Volitelně přitom mohou použít až osmnáct redundandních serverů. Archivační funkce podle zvolených hospodářských období automaticky vytváří týdenní, měsíční a roční archivy údajů ze závodu. Zaznamenávat, analyzovat a archivovat lze nejen hodnoty technologických veličin, ale i údaje měřičů spotřeby a manuálně vkládané údaje (např. výsledky laboratorních rozborů).

Intuitivní multidotykové ovládání
Pro globální využití systému Simatic WinCC přináší verze 7.2 podporu formátu Unicode. Tento formát umožňuje snadný výběr jazyka WinCC aplikace (lokální stanice i webový přístup) bez ohledu na jazykovou verzi operačního systému počítače. Současně je v systému WinCC V7.2 podporováno multidotykové ovládání dvěma prsty na dotykové obrazovce. Operátor tedy využívá stejné pohyby, které jsou běžné při ovládání spotřební elektroniky – třeba ke zvětšení zobrazených informací, přepínání obrazovek nebo otočení zobrazení. Účelem je poskytnout jednoduchý a intuitivní způsob ovládání složitých výrobních zařízení. Multidotykově lze zadávat i změny požadované hodnoty veličin. Z důvodů bezpečnosti (např. na ochranu před náhodným spuštěním některé kritické provozní operace), se ovládání v těchto případech řeší jako dvouruční.
Modul Simatic Process Historian v reálném čase sbírá a archivuje údaje z libovolného počtu systémů WinCC. Software lze kdykoliv přizpůsobit potřebnému objemu dat, aniž je nutné přerušovat výrobu.

S modulem Simatic Information Server lze snadno vytvářet a spravovat nejrůznější analýzy a zprávy, které jsou prostřednictvím webu poskytovány k dalšímu využití. Při využití platformy Microsoft Reporting Services mají uživatelé transparentní přístup ke všem údajům archivovaným v systému WinCC nebo v modulu Simatic Process Historian, aniž by bylo nutné cokoliv programovat. Podle své role (např. vedení podniku, řízení jakosti či údržba) a daného účelu si z archivů jednoduše vyžádají údaje, které potřebují do svých analýz a zpráv. Kromě toho je možné tyto údaje zpracovávat v editorech Word a Excel ze sady Microsoft Office.
Datum vložení: 2014/05/07 09:12:19 Datum modifikace: 2014/05/07 09:12:19

Jiné produkty z této kategoriePodívejte se na další naše stránky:
Control Engineering Czech Plant Engineering Czech Inteligentní budovy Trade Media International, s. r. o.